Šachový oddiel Mladosť Žilina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

V zmysle Metodiky pre čerpanie prostriedkov uznanému športu boli TJ Mladosť Žilina - šachovému oddielu pridelené finančné prostriedky podľa zmluvy 19/2017

zmluva 19/2017

FA 170853     5.9. 2017

šachy palka