Šachový oddiel Mladosť Žilina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dejín šachu v Žiline

Organizovaný šach existuje v Žiline už od predvojnového obdobia, pričom v prvej polovici 30-tych rokov 20. storočia udával svojou aktívnou činnosťou smer vývoja celého slovenského šachu.  

            Prvý žilinský šachový klub ŠK Žilina bol založený 25. apríla 1925. Nadviazal tým na vytvorenie Slovenskej župy Ústrednej jednoty československých šachistov (ÚJČŠ), ku ktorému došlo rok pred tým. Pred vznikom Československa mal šach v meste len ráz spoločenskej zábavy. Hral sa najmä v súkromí, ale aj v kaviarňach Rémi (neskôr hotel Polom) a Riesz (dnešný Grand hotel). Po roku 1918 dostalo šachové hnutie impulzy najmä od prisťahovaných českých úradníkov, vojakov, učiteľov a živnostníkov. V Čechách mal totiž organizovaný šach bohatú tradíciu.
            ŠK Žilina vznikol z iniciatívy štábneho rotmajstra Josefa Heřmánka a úradníka Maximiliána Grossa za účasti asi 50 ľudí. Za predsedu bol zvolený súdny radca Josef Lázenský, jednateľom (tajomníkom) sa stal M. Gross. Luxusná klubová miestnosť sa nachádzala v Hoteli Rémi pri železničnej stanici. Spolok narástol už v prvom roku na približne 100 členov. Medzi nimi bolo mnoho osobností mesta, ktoré prispeli k tomu, že sa klub stal významnou spoločenskou ustanovizňou.
            V klube sa organizovali každoročne klubové turnaje, majstrovstvá mesta i iné súťaže, simultánky a medziklubové priateľské zápasy. Vo výbore zohrávali najvýznamnejšiu úlohu J. Heřmánek, J. Lázenský a M. Křepelka, všetci traja schopní organizátori. Medzi členstvom sa postupne lámali spoločenské - národnostné, náboženské, vekové a triedne bariéry a šach pôsobil ako mimoriadne zbližujúci prostriedok. Dôkazom toho bol napríklad prebor klubu z roku 1927, keď zvíťazil Žid P. Löwy pred Čechom J. Heřmánkom a Nemcom W. Schulzom, deviaty bol Slovák L. Bednár.

 

Luxusná klubovňa ŠK Žilina v Hoteli Rémi

V rokoch 1930-35 pôsobil klub ako najaktívnejší na celom Slovensku. V roku 1930 vydal pod organizačným vedením i autorským prispením Heřmánka, Křepelku a Lázenského Prvú slovenskú knihu šachovú - prvú šachovú knižku v slovenskom jazyku. Od roku 1931 klub podľa poverenia viedol šachovú organizáciu tzv. Žilinského okrsku a o dva roky neskôr sa ujal iniciatívy pre riešenie krízy v Slovenskej župe ÚJČŠ. Na jeho pôde sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom sa rozhodlo o rozdelení župy. Klub potom pôsobil ako vedúci činiteľ v riadení novovytvorenej Stredoslovenskej župy ÚJČŠ.
            V roku 1935 pri príležitosti 10. výročia založenia vydal klub brožúru 10 rokov Šachového klubu v Žiline a zorganizoval turnaj o majstra Slovenska, ktorý vyhral pražský majster K. Opočenský, titul získal Bratislavčan V. Roháček.
           
Od roku 1937 sa pre všeobecne silnejúci antisemitizmus prestávali klubového života zúčastňovať Židia. Od októbra 1938 opúšťali klub Česi, čo zavŕšilo vyhlásenie Slovenského štátu 14. marca 1939, kedy sa spolok dočasne rozpadol.
           
Spomeňme ešte, že klub počas svojej existencie usporiadal množstvo simultánok viacerých hráčov európskej i svetovej úrovne - veľmajstrov A. Rubinsteina, R. Rétiho, R. Spielmanna, S. Flohra či majstra sveta A. Aljechina.
            K najsilnejším hráčom v histórii klubu patrili Pavel Löwy, Martin Folkmann, Josef Heřmánek, Walter Schulz a Ľudovít Špáni. Významný úspech dosiahol Löwy, keď v roku 1926 zvíťazil na majstrovstvách Slovenska. Folkmann ako prvý Žilinčan získal cenný titul šachového majstra, a to víťazstvom na turnaji Nemeckého šachového zväzu v Československu (1937). V korešpondenčnom šachu patril Folkmann k najlepším v rámci celej republiky, porazil napríklad aj neskoršieho slávneho sovietskeho veľmajstra P. Keresa.

           
Vojnový čas Slovenskej republiky nepriaznivo ovplyvnil i život v šachovom klube. Rady šachistov sa značne preriedili - popri nútenom vysťahovaní sa Čechov a transportoch Židov do koncentračných táborov narukovali niektorí na vojnu. Šachy sa však v obnovenom klube - tentoraz v kaviarni Astória hrali aj naďalej. Predsedom klubu bol poštový úradník L. Bednár, tajomníkom geometer B. Kolominský.
           
ŠK Žilina fungoval niekoľko rokov aj po obnovení Československa v roku 1945. Následkom straty šachovej miestnosti v hoteli Polom však klub v roku 1950 zanikol a jeho členovia prešli do vznikajúcich odborárskych krúžkov. Nástupcom klubu sa stala v roku 1951 Lokomotíva Žilina. Najlepším hráčom bol Ladislav Mikula, ktorý získal v roku 1951 titul  majstra ÚJČŠ, z ďalších šachistov spomeňme E. Marmorsteina, J. Chomisteka či K. Čuntalu.

 

Žilinskí šachisti v akcii – sprava Chomistek, Marmorstein so synom a Mikula. Nad nimi vľavo stojí šachový rozhodca a kronikár V. Knocík

 Neskôr štafetu prevzal Stavbár Žilina (po r. 1989 premenovaný na Intec a DMS), ktorý sa v sezóne 1971-72 dostal až do 1. federálnej ligy. Jeho predsedom bol po štyri desaťročia Tibor Liščák. V roku 1975 začal oddiel s organizovaním medzinárodných turnajov Žilinské veže, ich organizačnou dušou bol Fridrich Štrba.
           
Z popredných hráčov uveďme najmä Stanislava Matasa, ďalej Jaroslava Matejova, Milana Zuberca, Jána Bakalára, Vladimíra Marmana či Petra Palečka.
           
V korešpondenčnom šachu vynikla Žilinčanka Viera Dipoldová, ktorá sa v roku 1966 stala majsterkou Československa a krajinu dvakrát reprezentovala v predkolách ženských šachových olympiád. Štefan Marsina zvíťazil v tomto druhu šachu v dorasteneckom prebore Československa (1968) a na I. majstrovstvách Slovenska (1972). Družstvo Stavbár Žilina viackrát bojovalo v korešp. šachu v 1. federálnej lige, najlepšie umiestnenie - 4. miesto dosiahlo v roku 1975.
           
K významným klubom priraďme aj oddiely AVIA Žilina (dnešný Centrál) a Mladosť Žilina, ktorá vznikla v roku 1985.
           
Nové generácie úspešných a talentovaných žilinských šachistov reprezentuje dnes práve Mladosť Žilina. Z jej radov spomeňme napríklad Jerguša Pecháča, ktorý v roku 2009 na majstrovstvách EÚ v rakúskom Murecku získal bronzovú medailu v kategórii do osem rokov.

 

                                                                                                          Marián Holubčík

             Tento priestor je venovaný dejinám šachu v Žiline s cieľom zbierať v spolupráci so širokou verejnosťou informácie a dokumenty na túto tému. Kto by mal pripomienky, nápady alebo inak mohol pomôcť pri zhromažďovaní a zverejňovaní takýchto informácií, nech sa obráti na mňa (holubcik@hotmail.com, tel. 0905 482 957) alebo na Danu Vanekovú v Centre voľného času Spektrum Žilina.